Tiên phong trong giáo dục thể chất ngoài trời cho trẻ nhỏ tại Việt Nam. Trẻ nhỏ từ 2 - 12 tuổi sẽ được thoải mái sáng tạo, đẩy mạnh tính chủ động, nhận được tinh thần đồng đội và khám phá các tính cách riêng cũng như phát triển tinh thần và thể chất hoàn thiện của bản thân Hoạt động thể chất ngoài trời Kids Ultimate Adventures sẽ là sân chơi đầy trải nghiệm cho trẻ và đồng thời ba mẹ, gia đình cũng thoải mái yên tâm tham gia các sự kiện khác của SufferFest. Hãy tới cùng cả gia đình và cùng nhau chia sẻ các khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở SufferFest