Multi-Sports Experience
Experimental Fitness Challenges
Outdoor Exploration Games
42 km / 21 km / 16 km / 5 km
Climbing Competitions
Full 25 km & Half 12.5 km Trail Run & Lake Swim
2 km / 3 km / 4.5 km
Events Overview

Chúng tôi đem đến sự đa dạng trong từng sự kiện, luôn có những hoạt động thể thao phù hợp cho từng đối tượng và từng lứa tuổi.

Giới hạn độ tuổi: 18

Friday 28th, February
Saturday 29th, February
Sunday 01th, March

Giới hạn độ tuổi: 2

Friday 28th, February
Saturday 29th, February
Sunday 01th, March

Giới hạn độ tuổi: 18

Friday 28th, February
Saturday 29th, February

Giới hạn độ tuổi: 16

Friday 28th, February
Saturday 29th, February
Sunday 01th, March

Giới hạn độ tuổi: 10

Friday 28th, February
Saturday 29th, February

Giới hạn độ tuổi: 3

Friday 28th, February
Saturday 29th, February
Sunday 01th, March

Giới hạn độ tuổi: 3

Friday 28th, February
Saturday 29th, February
Are you ready
& well-prepared for the races?
7 Races

Full Information

+10 Topics

& Hundreds Notes

Unique tips

& Recommendations

Life saver

All-in-one guidebook

RACE ROUTE
 • MTR - 5 km
 • MTR - 42 km
 • MTR - 21 km
 • MTR - 16 km
 • SR - 25 km
 • SR - 15 km
 • YTS - 4.5 km
 • YTS - 3 km
 • YTS - 2 km
Start and Finish Lines
 • Start: SR - 12.5+25 & MTR - 5+16
 • Start: MTR - 21+42
 • Start: YTS
 • Finish: YTS
 • Finish line: SR / MTR
TẢI ĐƯỜNG ĐUA
Thời tiết tại Đà Lạt*
12.42 oC
Lượng mây
Clear sky
Độ ẩm
94%
Wind
0.62m/s
* Average weather report from 2011 to 2017 (Oct - Dec)
Frequently
Câu hỏi

Luật chơi

Lưu ý

Trước sự kiện

Trong sự kiện

Trước sự kiện

Trong sự kiện

Quy định chung

Quy định chung

Quy định chung

Vận Động Viên không được công nhận kết quả khi vi phạm các lỗi sau: