Multi-Sports Experience
Experimental Fitness Challenges
Outdoor Exploration Games
36 km / 21 km / 15 km / 5 km
Climbing Competitions
Full 30 km & Half 15 km Trail Run & Lake Swim
2 km / 3 km / 4.5 km
Events Overview

Chúng tôi đem đến sự đa dạng trong từng sự kiện, luôn có những hoạt động thể thao phù hợp cho từng đối tượng và từng lứa tuổi.

Giới hạn độ tuổi: 18

Thursday 01th, January
Thursday 01th, January
Thursday 01th, January

Giới hạn độ tuổi: 2

Thursday 01th, January
Thursday 01th, January
Thursday 01th, January

Giới hạn độ tuổi: 18

Friday 05th, March
Saturday 06th, March

Giới hạn độ tuổi: 16

Friday 05th, March
Saturday 06th, March

Giới hạn độ tuổi: 10

Friday 05th, March
Saturday 06th, March

Giới hạn độ tuổi: 3

Friday 05th, March
Saturday 06th, March
Sunday 07th, March

Giới hạn độ tuổi: 3

Saturday 06th, March
Sunday 07th, March
Are you ready
& well-prepared for the races?
7 Races

Full Information

+10 Topics

& Hundreds Notes

Unique tips

& Recommendations

Life saver

All-in-one guidebook

RACE ROUTE
 • MTR - 5 km
 • MTR - 42 km
 • MTR - 21 km
 • MTR - 16 km
 • SR - 25 km
 • SR - 15 km
 • YTS - 4.5 km
 • YTS - 3 km
 • YTS - 2 km
Start and Finish Lines
 • Start: SR - 12.5+25 & MTR - 5+16
 • Start: MTR - 21+42
 • Start: YTS
 • Finish: YTS
 • Finish line: SR / MTR
TẢI ĐƯỜNG ĐUA
Thời tiết tại Đà Lạt*
29.33 oC
Lượng mây
Broken clouds
Độ ẩm
33%
Wind
0.22m/s
* Average weather report from 2011 to 2017 (Oct - Dec)
Frequently
Câu hỏi

Luật chơi

Lưu ý

Trước sự kiện

Trong sự kiện

Trước sự kiện

Trong sự kiện

Quy định chung

Quy định chung

Quy định chung

Vận Động Viên không được công nhận kết quả khi vi phạm các lỗi sau: