Multi-Sports Experience
Experimental Fitness Challenges
Outdoor Exploration Games
36 km / 21 km / 15 km / 5 km
Climbing Competitions
Full 30 km & Half 15 km Trail Run & Lake Swim
2 km / 3 km / 4.5 km
We can’t wait
to hear from you!

Chúng tôi luôn mong nghe những đóng góp của bạn về SuferFest, ý kiến của bạn giúp chúng tôi ngày càng cải thiện trong việc tổ chức sự kiện.

Lầu 1, số 93 đường Trần Trọng Cung

Phường Tân Thuận Đông

Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Vietnam

Mẫu điền Thông tin cho nhóm lớn
Tham gia vào nhóm chúng tôi
để giúp cung cấp một loạt các
các sự kiện khác nhau tại SufferFest.

From planning and preparation to setting up and running activities on the day. It’s about offering something fun and memorable for participants and you! It is a new experience and you will know why they all return and tell their friends about us!

TÌNH NGUYỆN VIÊN
Đối tác