Multi-Sports Experience
Experimental Fitness Challenges
Outdoor Exploration Games
42 km / 21 km / 16 km / 5 km
Climbing Competitions
Full 25 km & Half 12.5 km Trail Run & Lake Swim
2 km / 3 km / 4.5 km
 • Dành cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi
 • Chạy / Bơi / Chạy
 • Ba mẹ hoặc người giám hộ chỉ được cổ vũ
Thông tin sự kiện
2 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 2-5
 • Thời gian bắt đầu: 10:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
500,000 ₫
3 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 6-8
 • Thời gian bắt đầu: 09:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
500,000 ₫
4.5 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 9-12
 • Thời gian bắt đầu: 08:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
500,000 ₫
2 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 2-5
 • Thời gian bắt đầu: 10:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
560,000 ₫
3 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 6-8
 • Thời gian bắt đầu: 09:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
560,000 ₫
4.5 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 9-12
 • Thời gian bắt đầu: 08:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
560,000 ₫
2 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 2-5
 • Thời gian bắt đầu: 10:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
650,000 ₫
3 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 6-8
 • Thời gian bắt đầu: 09:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
650,000 ₫
4.5 Km

Thông tin chi tiết :

 • Độ tuổi giới hạn: 9-12
 • Thời gian bắt đầu: 08:30
 • Thời gian kết thúc: 12:30
 • Ưu đãi khi đăng kí nhóm
 • Đăng kí trước 28/11/2020
650,000 ₫
Do Bring
 • Thẻ căn cước/CMND/Passport của trẻ/người giám hộ
 • Thông tin đăng ký
 • Vật dụng cá nhân
 • Bộ quần áo
 • Khăn
Don't Bring
 • Các vật nhọn, sắc bén
 • Các vật dễ bắt lửa
 • Thuốc, chất kích thích, rượu bia và các chất có cồn
Gear
 • Đồ bơi
 • Phao bơi tay hoặc áo phao hỗ trợ
 • Túi chống nước (tuỳ chọn)
 • Giày thể thao
Bring more! Better safe than sorry!
Lịch sự kiện
  Hoạt động Thời gian bắt đầu & kết thúc
27th November
Check-in & Đăng ký 08:00 - 17:00
28th November
Check-in & Đăng ký 08:00 - 17:00
29th November
Tập hợp và chuẩn bị 08:00 - 08:20
4.5 km Youth SwimRun bắt đầu 8:30 - 12:30
3 km Youth SwimRun bắt đầu 9:30 - 12:30
2 km Youth SwimRun bắt đầu 10:30 - 12:30
outh SwimRun 2020 - Lễ trao giải 13:30 - 14:00
Đối tác
Check-points
 • YTS - 4.5 km
 • YTS - 3 km
 • YTS - 2 km
Trạm check points và tiếp nước
 • 1 Transition Area
 • 2 Start YTS
 • 3 Finish YTS
Frequently
Câu hỏi

Nhóm tuổi

Nội dung thi đấu

Người tham gia lưu ý

Trang thiết bị bắt buộc (Cung cấp bởi Ban Tổ Chức)

Trang thiết bị bắt buộc (Chuẩn bị bởi Vận Động Viên)

Ready for
a Challenge?
122 NGÀY